O společnosti

 

Firma EXO ENERGO s. r. o. je společnost, která se zabývá elektromontážemi.  Nabízí elektromontáže vysokého napětí (VN) od 1kV, nízkého napětí (NV) do 1kV a slaboproudých systémů.

 

Nabízené služby:

ELEKTROMONTÁŽE 

1)     Vysoké napětí (VN) od 1kV do 25kV

             Zemní rozvody VN kabelových souborů.

             Instalace kabelových nosných systémů.

             Realizace VN rozvoden, trafostanic a spínacích stanic.

 

2)     Nízké napětí do 1kV

             Přípojky NN, zemní kabelové rozvody NN, přeložky vedení NN.

             Instalace NN rozvodů budov, rozvoden.

             Dodávky rozváděčů, svítidel, koncových prvků elektroinstalace, záložní zdroje (UPS, DA).

             Kompletní elektroinstalace NN budov, technologických, skladových, výrobních logistických hal a administrativních budov.

 

3)     Slaboproudé systémy

              Komplexní dodávky slaboproudých systémů:

                         elektrická požární signalizace (EPS),

                         elektrická zabezpečovací signalizace (EZS),

                         kamerové systémy (CCTV),

                         strukturované kabelové rozvody,

                         antenní systémy,

                         evakuační rozhlasy, ozvučení prostoru,

                         systémy jednotného času.