Firma EXO ENERGO s.r.o. je společnost, která se zabývá elektromontážemi. Nabízí elektromontáže vysokého napětí od 1kV, nízkého napětí do 1kV a slaboproudých systémů. Dále nabízí výstavbu a provoz lokálních distribučních sítí (LDS).

Projekty, na kterých jsme pracovali.

Projekty, na kterých v současnosti pracujeme.

Skupina EXO