O společnosti

Firma EXO ENERGO s. r. o. je společnost, která se zabývá elektromontážemi. Nabízí elektromontáže vysokého napětí (VN) od 1kV, nízkého napětí (NV) do 1kV a slaboproudých systémů.

EXO ENERGO s.r.o. je součástí skupiny firem EXO SERVICE s.r.o. a EXO HIGHPOWER s.r.o.

Skupina EXO

Nabízené služby EXO ENERGO:

ELEKTROMONTÁŽE

1) Vysoké napětí (VN) od 1kV do 25kV

 • Zemní rozvody VN kabelových souborů.
 • Instalace kabelových nosných systémů.
 • Realizace VN rozvoden, trafostanic a spínacích stanic.

2) Nízké napětí do 1kV

 • Přípojky NN, zemní kabelové rozvody NN, přeložky vedení NN.
 • Instalace NN rozvodů budov, rozvoden.
 • Dodávky rozváděčů, svítidel, koncových prvků elektroinstalace, záložní zdroje (UPS, DA).
 • Kompletní elektroinstalace NN budov, technologických, skladových, výrobních logistických hal a administrativních budov.

3) Slaboproudé systémy

 • Komplexní dodávky slaboproudých systémů:
 • elektrická požární signalizace (EPS),
 • elektrická zabezpečovací signalizace (EZS),
 • kamerové systémy (CCTV),
 • strukturované kabelové rozvody,
 • antenní systémy,
 • evakuační rozhlasy, ozvučení prostoru,
 • systémy jednotného času.